Terapija biomagnetskim parovima u borbi protiv virusa, bakterija, gljivica i parazita